سالت نیکوتین یا سالت نیک SaltNic چیست ؟

سالت نیکوتین ، نسل تازه ای از ایجوس های نیکوتین بالا است که با تکنیک جدید تری از روش ساخت نیکوتین قدیمی Freebase تولید می شود. در این روش ، نیکوتین از طریق ایجاد ارتباط میان اسید های cat-ionic و هیدروژن های آزاد موجود در اسید برگ های تنباکو تولید می شود. با این فراوری ، نیکوتین حالت بی طعم گرفته و اثری در طعم ایجوس ایجاد نمی کند. بنابراین در هنگام ویپینگ با نیکوتین بالا یعنی ۲۵ و ۵۰ میلی گرم ، تجربه ی نرمی از ویپینگ ایجاد شده و برای کاربر احساس بدی ایجاد نمی کند. یکی از برترین شرکت های سازنده نیکوتین سالت ، شرکت ویگاد VGOD است.

نمایش یک نتیجه