جویس راتلس Ruthless

اگر طرفدار طعم های تنباکو هستید ، نمی توانید دست روی دست گذاشته و راتلس را تماشا کنید! تخصص و حرفه ی شرکت راتلس در صنعت ایجوس های تنباکو ، جاذبه ی فراوانی دارد که تقریبا هر ویپر متخصصی را ، حداقل یکبار به خود جذب کرده است. بوی کلاسیک تنباکوی تازه ، طعم میانه تلخ این ایجوس و البته حس لذت بخش ویپینگ، شما را پشیمان نخواهد کرد. هر دو جویس راتلس تنباکو قهوه Ruthless Coffee Tobacco و جویس راتلس Ruthless Dulce De Tobacco ترکیبی بی نظیر از تنباکوی خالص و غنی دارند که تا لایه لایه ی وجودتان را راضی می کند.

نمایش یک نتیجه